top of page

Tasarımcı: Soner Demirel

LAMIS

Düzenin Gizli Kahramanı

Her şeyin düzenli ve erişilebilir olması, üretkenliğin anahtarıdır." İşte tam da bu fikirden yola çıkarak Lamıs doğdu. Lamıs, sadece bir ofis dolabı değil, çalışma ortamında düzeni sağlama arzusunun bir ürünüdür.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page